Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Zaměření E-shopu ISPshop.cz

Tento eshop byl založen a je provozován především jako podpora provozovatelům IT služeb se zaměřením na výrobu komponentů pro provoz IT. Zabývá se prioritně vlastním vývojem a výrobou výrobků, které nejsou běžně na trhu.
Komponenty v naší nabídce jsou z velké části vyráběny na zakázku. Tomu je přizpůsobena i logistika celého provozu. Není proto běžné odeslat zboží následující pracovní den, jak je to běžné u společností, které zboží pouze překupují.
Pojmem Spotřebitel se pro účely těchto Podmínek rozumí kupující bez uvedeného IČO nebo DIČ. Pro kupující s IČO nebo DIČ nebo názvem/jménem naznačujícím, že se nekupuje pro firmu nelze aplikovat 14 denní lhůtu pro zrušení kupní smlouvy.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, (pokud to povaha výrobku vyžaduje), záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy ověřit potvrzením objednávky osobně nebo telefonicky a požadovat úhradu finanční ceny či zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A MOŽNOSTI ÚHRADY.

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Zboží je odesláno buď na dobírku nebo je zákazníkovi zaslána faktura pro platbu předem, podle volby zákazníka.
Pro případy objednání zakázkových prací nebo objednávek ve větším rozsahu prodejce odešle zákazníkovi fakturu pro platbu předem i v případě, že je zákazníkem zvolena platba dobírkou. Doklady jsou odesílány emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření objednávky.
Upozornění: v případě volby "platba předem" je pořadí objednávek vykrýváno dle data přijetí plateb na náš bankovní účet. Při platbě předem je objednávka blokována max. 4 dny.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Tato možnost není u objednaného zboží na zakázku.
V případě nedodržení data splatnosti u objednávky s platbou předem je objednávka vyřazena a položky jsou dány k dispozici dalším případným zájemcům.
Vpřípadě zadání platby na dobírku s položkou, kde se jedná o měřené zboží s danou délkou nebo zboží na zakázku je objednávka vyřazena a položky jsou dány k dispozici dalším případným zájemcům.
Při zrušení objednávky je zákazníkovi odesláno upozornění evidovaným emailem.

5) DOPRAVA, BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou, PPL nebo Zásilkovnou do vaší nejbližší místní výdejny jako dobírku, popř. po platbě předem. ISPshop používá primárně Zásilkovnu. Při této volbě v objednávce je zákazníkovi odeslán email se všemi platebními údaji. Pokud zákazník neuvede v objednávce jinak, zásilka bude bude odeslána na adresu výdejního místa Zásilkovny nejbližší adrese zákazníka.
Při objednávce s "platba předem" bude zásilka objednána až po připsání celé částky na náš účet. Za poplatky související s transferem peněz odpovídá kompletně zákazník.
Cena balného a poštovného se může lišit i podle hmotnosti objednaného zboží. Cena je uvedena bez DPH 21 procent. V případě, že se jedná o zboží nadměrné rozměrem nebo váhou, je u něj stanoven jiný poplatek za dopravu. Na tuto změnu je zákazník upozorněn předem, již na kartě zboží. Pro tyto případy neplatí cena za dopravné, která je uvedena na předúčtu!
Poštovné je stanoveno ceníkem. Pokud zákazník zboží ve výdejně nevyzvedne a požádá o znovuzaslání, částka za dopravné a manipulaci činí 150,- Kč vč. DPH.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude nebo nebude kompletně skladem, bude vám chybějící počet nebo položky doposláno v této lhůtě, k doposlání a počítání lhůty dojde až po vyzvednutí primární zásilky zákazníkem. O doposlání je informován na primární faktuře. Věnujte prosím pozornost zadání správných údajů do kontaktního formuláře, především spojení na funkční a obsluhovaný GSM telefon.
V případě, že uplyne stanovená lhůta a objednané zboží nebude možné z jakéhokoliv důvodu dodat, zákazník má právo na vrácení odpovídající částky za nedodané zboží do 5 pracovních dnů od jeho rozhodnutí. Zákazník má také možnost posečkat a dodavateli lhůtu prodloužit. Pro případ peněžní vratky se částka vrací na bankovní účet, ze kterého byla proforma uhrazena, pokud takový není, číslo účtu si určí zákazník sám.
Objednávky s platbou předem jsou vyřizovány a expedovány v pořadí, v jakém byla na náš bankovní účet připsána plná úhrada za tu kterou konkrétní objednávku.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat avizovaným, doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Neavizovaná zásilky nejsou přijaty a jsou vráceny zpět.

Kupující však zodpovídá za ztrátu hodnoty zakoupeného zboží, kterou způsobil. V tomto případě má nárok prodávající snížit vrácenou kupní cenu dle míry poškození. Toto se týká i vrácení zboží v zákonné lhůtě.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží musí být přijato prodávajícím kompletně nepoškozené, neopotřebené, jinak má právo vrácenou částku přiměřeně krátit. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný zde prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Tato možnost se netýká zboží upraveného nebo vyrobeného dle požadavků zákazníka.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně, nejdéle do 7 dnů  hlásit naší firmě. V případě, že zákazník obdrží zásilku v poškozeném stavu, neúplné nebo s jinou vadou je povinen na tuto skutečnost ihned při převzetí upozornit dopravce a stav zdokumentovat a do dodacího listu učinit odpovídající zápis.

Na veškeré zboží nefiremních zákazníků (= bez uvedeného IČO nebo DIČ, popř. adresy či zákazníka, z jehož názvu plyne firmní zaměření) se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Ze záruky jsou předem vyloučeny vady způsobené živly, především povodní a zásahy bleskem vč. zásahů vzdálených. Pro prodej mimo koncové spotřebitele / na IČO platí záruka 6 měsíců.

Zboží přijaté jako s reklamovanou vadou bude prohlédnuto a v případě potřeby předáno odbornému servisu k posouzení reklamované vady. Dle výsledku bude postupováno dále dle těchto podmínek.

V případě, že se reklamovaná vada neprojeví a zboží bude shledáno bez reklamované vady, bude prohlídka v externím servisu zpoplatněna sazbou 200,- Kč za započatou hodinu práce a zboží bude vráceno zpět na adresu reklamujícího na jeho náklady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé neběžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku, totéž platí pro krácení kupní ceny při  odstoupení od
kupní smlouvy dle zákona
c) nesprávným skladováním
d) vlivem živelné pohromy nebo blesku
e) škodu způsobenou dopravcem (Česká pošta / PPL atd.). Poškození je nutno reklamovat ihned při převzetí zásilky od přepravce. Pokud není škoda zřetelná na obalu, do 24 hod. u přepravce. Tento úkon je na příjemci a nemůže být učiněn ze strany odesílatele. Poté dojde k postoupení reklamace na prodejce, který dle výsledku šetření provede přiměřenou náhradu.


Postup při reklamaci:

Zboží doručte vhodným způsobem ( doporučujeme doporučenou poštou, ale lze i jiným vhodným způsobem ) na naši adresu. Je vhodné mít podací doklad. Okamžik vzniku reklamace je okamžik, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil.
Od okamžiku uplatnění reklamace běží 30. denní lhůta pro vyřízení reklamace, která může být pozastavena z důvodu nesoučinnosti spotřebitele (např. na výzvu prodejce nedodá kupující reklamované zboží k posouzení).

Vzorový formulář odstoupení ze smlouvy pro spotřebitele:

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat
naskenovaný na níže uvedenou e mailovou adresu,
případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát - internetový obchod:
www.ispshop.cz

Prodávající:
Petr Mach
Se sídlem:
Obeciny XI 3629
760 01  Zlín
IČ: 12217905, DIČ: CZ5710080893
e-mailová adresa:
machpetr@volny.cz
Telefonní číslo: +420 774 160 060

Oznamuji,  že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb:
(Zboží může být pouze rozbaleno, nesmí být používáno. V případě, že zboží nese stopy používání, má prodávající nárok na snížení vrácené částky. Dále se tato možnost nevztahuje na
zboží upravené dle požadavků zákazníka.)

• Datum nákupu / objednání:

• Číslo daňového dokladu nákupu / objednávky:

• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
 a budou navráceny zpět způsobem:

(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

• Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:

V: (zde vyplňte místo)

Dne: (zde doplňte datum)

(podpis)


______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

Další informaze z NOZ:

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1820

Sdělení před uzavřením smlouvy

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředek komunikace na dálku") nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f), g) a h).


             8) INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORU

1) Pro případ, že spotřebitel (t.j. kupující s neuvedeným IČO nebo DIČ) není spokojen s vyřízením reklamace ze strany prodávajícího:

  „Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Korespondenční adresa obchodu:

ISPshop,

Petr Mach
Obeciny XI 3629
760 01  Zlín

Tel.: 774-160060

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zpět
Vaše IP adresa je: 34.204.198.73
Copyright © 2024 ISPshop. Powered by Zen Cart
Nejprodávanější produkty: RouterBoard, RouterBoard RB411, RouterBoard 433AH, RouterBoard 600A, Anténa, Anténa sektorová, Anténa parabolická, Anténa Dcom, Karta miniPCI CM9 2,4/5GHz, VOiP, WiFi Anténa, WiFi router, Shop EMOS - satelity