Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Zaměření E-shopu ISPshop.cz

Tento eshop byl založen a je provozován především jako podpora provozovatelům IT služeb se zaměřením na výrobu komponentů pro provoz IT. Zabývá se prioritně vlastním vývojem a výrobou výrobků, které nejsou běžně na trhu.
Komponenty v naší nabídce jsou z velké části vyráběny na zakázku. Tomu je přizpůsobena i logistika celého provozu. Není proto běžné odeslat zboží následující pracovní den, jak je to běžné u společností, které zboží pouze překupují.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, (pokud to povaha výrobku vyžaduje), záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy ověřit potvrzením objednávky osobně nebo telefonicky a požadovat úhradu finanční ceny či zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A MOŽNOSTI ÚHRADY.

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Zboží je odesláno buď na dobírku nebo je zákazníkovi zaslána faktura pro platbu předem, podle volby zákazníka.
Pro případy objednání zakázkových prací nebo objednávek ve větším rozsahu prodejce odešle zákazníkovi fakturu pro platbu předem i v případě, že je zákazníkem zvolena platba dobírkou. Doklady jsou odesílány emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem při vytvoření objednávky.
Upozornění: v případě volby "platba předem" je pořadí objednávek vykrýváno dle data přijetí plateb na náš bankovní účet. Při platbě předem je objednávka blokována max. 4 dny.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Tato možnost není u objednaného zboží na zakázku.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou nebo PPL jako dobírku, popř. po platbě předem. Při této volbě v objednávce je zákazníkovi odeslán email s platebními údaji.
Cena poštovného se může lišit i podle hmotnosti objednaného zboží. V případě, že se jedná o zboží nadměrné rozměrem nebo váhou, je u něj stanoven jiný poplatek za dopravu. Na tuto změnu je zákazník upozorněn předem, již na kartě zboží. Pro tyto případy neplatí cena za dopravné, která je uvedena na předúčtu!

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude kompletně skladem, bude vám chybějící počet nebo položky doposláno v této lhůtě, k doposlání dojde až po vyzvednutí primární zásilky zákazníkem. Věnujte prosím pozornost zadání správných údajů do kontaktního formuláře, především spojení na funkční a obsluhovaný GSM telefon.
Objednávky s platbou předem jsou expedovány v pořadí, v jakém byla na náš bankovní účet připsána úhrada za tu konkrétní objednávku.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat avizovaným, doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. V případě, že zákazník obdrží zásilku v poškozeném stavu, je povinen na tuto skutečnost ihned při převzetí upozornit dopravce a stav zdokumentovat a do dodacího listu učinit odpovídající zápis.

Na veškeré zboží nefiremních zákazníků se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Ze záruky jsou předem vyloučeny vady způsobené živly, především povodní a zásahy bleskem vč. zásahů vzdálených.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) vlivem živelné pohromy nebo blesku


Postup při reklamaci:

1) informujte nás prosím o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně. Bude vám přiděleno RMA číslo reklamace. Bez přidělení RMA čísla bude neohlášená zásilka odmítnuta!
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši korespondenční adresu. Podací doklad od poštovní zásilky slouží i jako doklad o předání zboží do reklamačního řízení. Rozhodné je datum doručení k prodejci.
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, přesný popis závady a přesnou vaši adresu vč. tf. čísla
4) přiložte doklad ( kopii ) o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle § 53 odst.7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího a zboží upravené dle přání kupujícího, t.j. např. zboží na zakázku, viz odst. 8c), za splnění těchto podmínek:

  • Kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky.
  • Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to: nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, pokud možno v původním nepoškozeném obalu a včetně dokladu o koupi.Korespondenční adresa obchodu:

ISPshop, Petr Mach
Obeciny XI 3629
760 01  Zlín

Tel.: 774-160060

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zpět
Vaše IP adresa je: 54.224.158.232
Copyright © 2017 ISPshop. Powered by Zen Cart
Nejprodávanější produkty: RouterBoard, RouterBoard RB411, RouterBoard 433AH, RouterBoard 600A, Anténa, Anténa sektorová, Anténa parabolická, Anténa Dcom, Karta miniPCI CM9 2,4/5GHz, VOiP, WiFi Anténa, WiFi router, Shop EMOS - satelity